<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 07.06.2023 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 07.06.2023 / Musiikkitoimen yhteislautakunnan syksyn 2023 kokoukset]]><![CDATA[Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 07.06.2023 / Meri-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma]]><![CDATA[Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 07.06.2023 / Musiikkitoimen talousseuranta 1-5/2023]]><![CDATA[Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 07.06.2023 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 07.06.2023 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Vireillä olevia ajankohtaisia asioita]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Kaupunginhallitukselle saapuneet pöytäkirjat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Tiedoksi saatettavat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Kuntalaisaloite: Ajohidasteet Tornionkadulle]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Kuntalaisaloite: Lukittavat polkupyörien säilytyspaikat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Valtuutettu Tuire Kourulan ja 5 muun valtuutetun aloite Pinta-ja pohjavesien tilan tutkiminen Kemin alueella]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite aamupäivätoiminnasta kouluille]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Lausunto ARA:lle kohteen Oklaholmankatu 9 (94700 Kemi) ARA-rajoitteiden vapauttamisesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Lausunto ARA:lle kohteen Oklaholmankatu 5 (94700 Kemi) ARA-rajoituksista vapauttamisesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Lausunto ARA:lle kohteen Jussapäkinkatu 1 (94700 Kemi) ARA-rajoitteiden vapauttamisesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Määräalan ostaminen tilasta 240-403-123-0 (Rautatieaseman paikoitusalue)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Järpin osayleiskaavamuutos]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Kaupunginjohtajan sijaisuus, asiakirjojen allekirjoitus ja varmentaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän viimeinen tilinpäätös]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Kouluterveyskyselyn 2021 tulosten toimenpiteiden vaikutus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Palveluverkon pedagoginen näkökulma]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / TA 2024 ja TS 2024-2027 raami ja laadintaohje]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Tilinpäätös 2022]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Pöytäkirjan tarkastus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 05.06.2023 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2023 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2023 / Arviointikertomuksen 2022 valmistelu]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 31.05.2023 / Pöytäkirjan tarkastus]]>